Frågor och svar


Kan tandemstången användas samtidigt som cykelväskor eller barnsits?

Tandemstången kräver visst utrymme att röra sig horisontellt och vertikalt när den används.
Cykelväskor går bra att använda så länge de inte bygger allt för mycket på höjden. Barnsits
kan däremot inte användas samtidigt som tandemstången.


Är tandemstången CE-märkt?

Trail-Gator tandemstång har testats av TÜV Rheinland Product Safety
och är GS-certifierad vilket garanterar att hårt ställda produktsäkerhetskrav är uppfyllda.


Kan tandemstången användas om barncykeln är större än 20’’ eller om
barnet väger mer än 32 kg?

Tandemstången är tillverkad för att användas till cyklar mellan 12’’ och 20’’ och
där barnets vikt är mindre än 32 kg.


Hur högt lyfts framhjulet på barncykeln?

Tandemstången är utrustad med ett ställbart reglage vilket monteras på barnets cykel.
Detta möjliggör för dig att ställa in den rekommenderade höjden för framhjulet vilket är
någonstans mellan 7,5 cm - 12,5 cm. Denna höjd ger en säker och behaglig vinkel.


Kan barnet styra sin cykel när tandemstången används?

Eftersom barnets framhjul är upplyft från marken och styret är i fastlåst läge vid bogsering
så är det den vuxne cyklisten som styr ekipaget.


Vad håller barnets cykel i upprätt läge vid bogsering?

Tandemstången har en vertikal och en horisontell svängtapp, vilka endast tillåter rörelser i
sidled och höjdled. Barnets cykel hålls således alltid i upprätt läge.


Hur påverkas balansen och den allmänna känslan för den vuxne cyklisten?

Den som kan framföra en cykel på egen hand ska inte ha några problem att använda
tandemstången. Vi rekommenderar dig att först prova tandemstången utan barn för att
du ska vänja dig vid hur det känns att balansera, styra, starta och stanna. Det kan
kännas lite ovant i början, men de flesta vänjer sig fort.


Kan tandemstången användas i terräng?

Trail-Gator har designats och testats för att användas på gator och vägar. Svår terräng
kan skapa situationer som Trail-Gator inte är avsedd och testad för.


Kan stödhjul användas samtidigt som barnet bogseras?

Det är farligt att använda vanliga stödhjul samtidigt som tandemstången. Antingen får
man ta bort stödhjulen eller så får man ersätta dem med våra Flip-Up stödhjul, vilka är
specialutformade för att kunna användas tillsammans med tandemstången.


Vilka garantivillkor gäller vid köp av en Trail-Gator tandemstång?

Sportside Import ger 1 års garanti för material och fabrikationsfel.


 

Marknadsförs i Sverige av:
Sportside Import, Scoutvägen 48, 191 39 Sollentuna
Email: info@sportsideimport.se
Telnr: 0739-999 079


©2009 Sportside Import